Site main

Kim jesteśmy?

Można by nas porównać do mrowiska, w którym każda mrówka ma swoje zadanie. Sandra Jaskólska jest głównym skrybą projektu. Wymyśla trasy i pisze: Zeszyty, zawarte w nich opowiastki, zamieszczone na stronach tajemniczeKarkonosze.pl legendy. Zajmuje się także redakcją tekstów na stronie i ich korektą oraz nagrywa opowiastki. Natalia Jaskólska pochyla się nad składem każdej publikacji i szlifuje jej techniczne piękno, czasem, na zmianę z Julią Jaworską, ilustruje. Piękne kolorowe rysunki na stronie i plakatach to dzieła Pana Jacka Knapa. Zdjęcia z zacięciem i widoczną przyjemnością robi Wojtek Balik. Ado Kasprzak to nasz informatyk, zegarmistrz dłubiący w mechanizmie strony. Mateusz Chrześcijański dogląda całości, by wirtualnie wszystko szło gładko, Ryszard Fiedorowicz montuje nagrania i ilustruje je dźwiękowo, Werka Daukszewicz dba, by wszystko było aktualizowane na stronach wydawnictwa Ad Rem. Regina Chrześcijańska zaś – matka projektu – wymyśla, co by tu ulepszyć i uciekawić. Nieustannie zabiega o właściwe wykonywanie zadań w mrowisku i rzeczową promocję całego przedsięwzięcia.

Powrót na górę strony