To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Jelenia Góra I
Otwórz za pomocą Map Google

By do niej dotrzeć, wybieramy ul. Grodzką, odchodzącą z placu Ratuszowego na północny zachód. Zabytek znajduje się na końcu uliczki, dosłownie na jej styku z dużym skrzyżowaniem przy pl. Wyszyńskiego. Jeszcze w XV w., gdy zbudowano basztę, stanowiła ona element miejskich obwarowań. Zmieniła się jednak technika wojskowa i mury miejskie przestały spełniać swą rolę. Dlatego już w XVIII w. basztę przebudowano i urządzono w niej oraz wzniesionym wtedy przy niej budynku – mieszkania. Po wojnie znalazły się tam mieszkania komunalne, a potem swoją siedzibę miały organizacje kulturalne. Swego czasu mieściła się tam również pracownia witraży i restauracja, obecnie w jej wnętrzach działa hostel. 

Ciekawostka

Przypuszczalnie, że gdy baszta zmieniła swą funkcję z obronnej na mieszkalną, jej adres był w mieście jednym z najbardziej wziętych. Wiadomo, że mieszkali tu kupcy, poczmistrz czy lekarz miejski.