To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Jelenia Góra II
Otwórz za pomocą Map Google

Tą samą ścieżką, którą dotarliśmy do Perły Zachodu, zawracamy na Koniec Świata, a następnie idziemy prosto, wzdłuż rzeki. Wędrujemy teraz Borowym Jarem, czyli jednym z czterech przełomów rzecznych Bobru. Przełomem nazywamy odcinek doliny rzecznej, która ma wąskie dno i ograniczona jest stromymi zboczami, stanowiącymi dla rzeki przeszkodę, pokonywaną np. poprzez meandry wśród skał najmniej odpornych na procesy niszczenia. Borowy Jar rozciąga się między Końcem Świata, gdzie przebiega granica między miastem Jelenia Góra a gminą Jeżów Sudecki, a wiaduktem nad Bobrem, który zdołaliśmy już odwiedzić na początku naszego spaceru. Z prawej strony mijamy znane nam zbocza góry Siodło z usytuowanym w lesie źródłem Hipokrene czy punktem widokowym na skale Trafalgar, z lewej zaś Górę Gapy z punktami widokowymi na Sośniku i Progach. Gdy zaczniemy zbliżać się do Cudownego Źródełka, po prawej stronie dostrzeżemy ruiny papierni, a dokładnie miejsca, gdzie pozyskiwano do jej budowy kamień. 

Ciekawostka

Rzeka Bóbr jest osią hydrologicznąParku Krajobrazowego Doliny Bobru. Tworzy cztery przełomy – oprócz Borowego Jaru, przełom między Siedlęcinem a Wrzeszczynem, dalej między GórąStanek a Wysokimi Skałami i kolejny w okolicach Lwówka Śląskiego. Na terenie Parku płynie na odcinku ok. 38 km, przy czym utworzone są na niej trzy sztuczne zbiorniki wodne – znane nam już Jezioro Modre oraz Jeziora Wrzeszczyńskie i Pilchowickie, które odwiedzimy z innymi zeszytami.