To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec I
Otwórz za pomocą Map Google

Znajduje się w centrum wsi, tuż przy drodze biegnącej od strony Karpnik i Gruszkowa. Widnieje przy nim tablica z planem założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu. Plan można zakupić w Kawiarence Artystycznej w widocznych z parkingu dawnych zabudowaniach folwarcznych. Mapa pozwoli na swobodne poruszanie się w terenie obejmującym ponad 120 ha powierzchni, pełnym pagórków, lasów, łąk, licznych kompozycji skalnych, stawów i obiektów ogrodowej architektury.

 

Ciekawostka

Bukowiecki park powstał z inicjatywy właściciela Bukowca hrabiego Fryderyka von Redena. Arystokrata chciał stworzyć tutaj tzw. gospodarstwo ozdobne (ornamental farm). Wzorem były dla niego XVIII-wieczne ogrody angielskie, które bardzo mu się spodobały podczas służbowej wizyty w Anglii. Najważniejszą cechą takiego gospodarstwa było harmonijne połączenie naturalnego krajobrazu z jego wykorzystaniem do celów rekreacyjnych i użytkowych: w stawach hodowano więc ryby, na łąkach wypasano zwierzęta hodowlane, uprawiano ziemię.

Wyzwanie