To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Szklarska Poręba III
Otwórz za pomocą Map Google

By złapać go za ster, schodzimy ul. Piastowską do skrzyżowania z ciągnącą z lewej ul. Wiejską. Skręcamy na nią i spacerując w górę pośród starych zabudowań, docieramy do ul. Kolejowej, na której skręcamy w lewo, do stacji PKP. Po drodze, jeszcze przy ul. Piastowskiej, jakieś 150 m poniżej kościoła Matki Bożej Różańcowej, po lewej stronie znajduje się mały parking. Na jego skraju rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 660 cm i wielu dziuplach w pniu. Nazywana jest lipą sądową, gdyż przy takim drzewie wójt Starej Wsi Szklarskiej stanowił lokalne prawo. Utrzymanie porządku było konieczne, zwłaszcza że najstarsza część współczesnej Szklarskiej Poręby powstała na przełomie XIII i XIV w. na szlaku prowadzonych przez Walończyków poszukiwań minerałów i kamieni szlachetnych. U początków miejscowości stała też huta szkła, istniejąca tu już w 1366 r. dokładnie w miejscu, gdzie dochodzimy do skrzyżowania z czarnym szlakiem turystycznym.

 

Ciekawostka

W historii Karkonoszy często zdarzało się tak, że obecność Walończyków w danym miejscu wiązała się z szybkim założeniem tam huty szkła. Działo się tak dlatego, że Walończycy jako specjaliści w odnajdywaniu podziemnych skarbów Gór Olbrzymich, odkrywali m.in. kwarc, będący minerałem niezbędnym do produkcji szkła.

Wyzwanie

Wykonaj podręczną mapę – szkic trasy między zejściem z ul. Piastowskiej na czarny szlak turystyczny, a stacją PKP w Szklarskiej Porębie Dolnej. By to zrobić, wykorzystaj metodę tzw. szkicu indiańskiego. Wykonujemy go na siatce kwadratów. W każdym kwadracie rysujemy sytuację kolejnego charakterystycznego miejsca na trasie. Takimi miejscami są np. skrzyżowania dróg czy ścieżek, ale i mijane obiekty, np. budynki, potoki, skały, duże drzewa itd., które mogą nas utwierdzić w przekonaniu, gdzie dokładnie jesteśmy. UWAGA: Poszczególne kwadraty należy wypełniać w mniej więcej równych odstępach (np. co 200 m). Aby całość była czytelna, na każdym rysunku trzeba zaznaczać kierunek przejścia oraz północ, która wskazana jest na pierwszym kwadracie. Oczywiście konieczne jest zrobienie legendy do naszego szkicu.