To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec III
Otwórz za pomocą Map Google

Gdy ścieżka nad Jedlicą osiągnie na łące za niewielkim gospodarstwem skrzyżowanie ze szlakami turystycznymi czerwonym i zielonym, skręcamy w prawo, zostawiając rzekę za sobą. Po chwili, zgodnie ze szlakami czerwonym i zielonym, skręcamy w lewo i od teraz nasza trasa biegnie łagodnie skrajem świerkowego lasu, po zachodnich zboczach Mrowca. Na kolejnym skrzyżowaniu szlaków kierujemy się w prawo, zgodnie ze wskazaniami czerwonego szlaku turystycznego. Droga, meandrując pośród lasu, staje się coraz bardziej stroma.

 

Ciekawostka

Skala mapy mówi o tym, jak bardzo obraz Ziemi znajdujący się na mapie został zmniejszony w stosunku do wymiarów rzeczywistych. Skala liczbowa, podawana zwykle na mapach turystycznych, ma formę dwóch liczb przedzielonych dwukropkiem. Liczby w tej skali zawsze są podane w centymetrach. Po lewej stronie dwukropka zawsze znajduje się liczba 1, po prawej tzw. wielkość pomniejszenia. Tak więc np. skala 1: 25 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 25 000 cm w terenie, a 25 000 cm przeliczone na metry to 250 m, czyli 0,25 km. Skala mapy jest więc potrzebna do obliczenia odległości, którą wędrowiec ma do pokonania.

 

Wyzwanie