To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec I
Otwórz za pomocą Map Google

Od najstarszego dębu zawracamy w pobliże Świątyni Ateny i stamtąd za wskazaniami ciągnącej się na jej tyłach ścieżki schodzimy na wygodną alejkę, która prowadzi jeszcze z parkingu. Skręcamy na niej w lewo i po chwili ujrzymy z lewej nasz kolejny przystanek. Mieszkał tutaj Hans Karl Walter, ogrodnik, który pomagał hrabiemu von Redenowi w zakładaniu parku. Budynek powstał już z końcem XVIII w. Uwagę zwracają jego kamienne arkady oraz kopulasty, czterospadowy dach, podobny w kształcie do krytych słomą dachów angielskich domów wiejskich (cottages).

Ciekawostka

Na dole Domu Ogrodnika mieścił się kiedyś urządzony na angielską modłę pokój z tapetami i sofami, gdzie goście kosztowali herbaty, śmietanki, masła i owoców z gospodarstwa. Na piętrze znajdowały się pokoje dla hrabiego i hrabiny ozdobione kolekcją minerałów i motyli oraz obrazami kwiatów i roślin.