To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec II
Otwórz za pomocą Map Google

Gdy na skraju stawów dojeżdżamy do skrzyżowania, kierujemy się na nim w lewo, zgodnie z przebiegiem żółtego szlaku rowerowego, który pokrywa się tutaj z zielonym szlakiem turystycznym. I od razu możemy się poczuć jak prawdziwi królowie i królowe. Nie tylko z powodu cudownych widoków na góry! Otóż właśnie tędy król pruski Fryderyk Wilhelm III, który w Mysłakowicach miał swą letnią rezydencję, wybierał się na przejażdżki, by odwiedzić swego brata księcia Wilhelma Pruskiego zamieszkującego w pałacu w Karpnikach. Stąd właśnie pochodzi nazwa trasy Droga Królewska (Köningstrasse).

Ciekawostka

Z czasem mianem Drogi Królewskiej zaczęto określać trakt łączący Mysłakowice, Karpniki, Wojanów i Bukowiec. I to nie tylko dlatego, że w pałacu w Wojanowie zamieszkiwała królewska córka księżniczka Luiza Niderlandzka z mężem. Wszystkie te miejsca łączy postać znakomitego ogrodnika Petera Josepha Lennégo, którego wpływ na ukształtowanie graniczących ze sobą założeń parkowych w wymienionych miejscowościach zauważył Günter Grundmann, urodzony w Jeleniej Górze konserwator zabytków i świetny znawca historii Śląska. Dzisiaj fragment Drogi Królewskiej między wsiami Łomnica i Wojanów oznaczony jest pomalowanymi na biało kamieniami.