To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Karpacz VI
Otwórz za pomocą Map Google

Gdy ul. Olimpijska zaczyna nas prowadzić w dół, po prawej stronie, na zakręcie dostrzeżemy Hotel Orlinek. Gdy zbudowano go ponad 100 lat temu, a dokładnie w 1913 r., był największym górskim hotelem w Karpaczu. Jednocześnie mogło w nim nocować aż 200 gości, którzy mieli do dyspozycji dużą restaurację z barem i tarasami widokowymi. Po II wojnie światowej ulokowano tu Szkołę Orląt Grunwaldzkich, w której uczyły się i mieszkały głównie sieroty wojenne. W placówce obowiązywał wojskowy regulamin i umundurowanie. Przypuszczalnie to od jej nazwy wzięło się znane do dzisiaj określenie obiektu – Orlinek. Budynek znowu zaczął pełnić funkcje turystyczne w 1959 r. 

Ciekawostka

Gdy budowano hotel, obok stało już schronisko, którego początki sięgały 1. połowy XIX w. Jak większość karkonoskich schronisk wykształciło się z budy pasterskiej, czyli miejsca, gdzie mieszkali pasterze kóz i krów wraz ze swymi stadami. Z czasem coraz liczniej nawiedzający Olbrzymy turyści sprawili, że gospodarze owych bud zaczęli urządzać u siebie noclegi i przygotowywać dla gości posiłki. I tak owa pasterska buda przekształciła się najpierw w tzw. Chlebową Budę, a następnie schronisko – gospodę nazywane Wąsami Rübezahla (Rübezahl’s Schnurrbartbaude). Nieszczęśliwie w 1923 r. spłonęło.