To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Grabowiec III
Otwórz za pomocą Map Google

To nazwa leśnej ścieżki odbijającej w prawo od czerwonego szlaku turystycznego, na skraju polany, tuż za wyrastającą tam skałą. Wędrujemy nią prosto, nie schodząc na boki, aż dojdziemy do górnej części Miłkowa. Miano ścieżki odnosi się do wojen husyckich, czyli wojen religijnych w Czechach i na Śląsku wywołanych przez śmierć Jana Husa. Był to czeski reformator religijny, który za głoszone nauki, niezgodne z wykładnią Kościoła Katolickiego, został spalony na stosie w Konstancji w 1414 r. Na Śląsku udział w wojnach brało szereg zwykłych rozbójników, którzy stanowili dla miejscowej ludności postrach. Dlatego też na wieść o zbliżających się „husytach” uciekano w las. Takim schronieniem w okolicy była leśna dolinka, nazywana dziś Husyckimi Kątami.

Ciekawostka

Ścieżka Huscykie Kąty dość stromo prowadzi nas w dół. Na mapie taką stromiznę wspaniale ilustrują poziomice, czyli linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości powyżej albo poniżej poziomu morza. Im bliżej siebie narysowane są poziomice, tym stok jest bardziej stromy, natomiast im dalej, tym łagodniejszy. Wartości liczbowe podane przy poziomicach zawsze oznaczają wysokości bezwzględne, czyli odnoszące się do poziomu morza.