To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Szklarska Poręba IV
Otwórz za pomocą Map Google

Gdy za Sowimi Skałami szlak dociera do skrzyżowania leśnych dróg, opuszczamy go i idziemy ścieżką w lewo, dokładnie tak, jakbyśmy chcieli zawrócić do mijanego przed kościołem parkingu, tyle że drugą stroną lasu. Po chwili dochodzimy do świątyni. Zbudowano ją w latach 1884-1886, a jej fundatorem był hrabia Ludwik Schaffgotsch. Wraz z małżonką Marią złożył wcześniej ślub, że jeśli na świecie pojawi się ich długo oczekiwane potomstwo, hrabia zbuduje w miejscowości kościół. Gdy urodził im się syn, spełnili swą obietnicę. W tym czasie w Szklarskiej Porębie mieszkało już ok. 1000 katolików, co było związane m.in. z rozwojem miejscowej huty szkła „Józefina”.

Ciekawostka

Największym skarbem kościoła jest obraz w ołtarzu głównym. Przedstawia Chrystusa Eucharystycznego na tle Szrenicy, a autorem dzieła jest Wlastimil Hofman. Był to polski malarz symbolista, który osiadł w Szklarskiej Porębie po wojnie i jako osoba głęboko wierząca był bardzo związany z miejscową parafią franciszkańską. Także jego dziełem są kościelne chorągwie procesyjne, przy czym modelami do portretów byli zaprzyjaźnieni z malarzem mieszkańcy Szklarskiej Poręby.

Wyzwanie

Jedną z metod określania kierunków świata w miejscowościach jest przyglądnięcie się ich kościołom. Dlaczego? Ponieważ zwłaszcza stare świątynie orientowano, czyli tak je budowano, by prezbiterium, gdzie znajduje się ołtarz główny, wyznaczało kierunek na wschód. I tak jest dokładnie z kościołem Bożego Ciała. Na tej podstawie określ pozostałe przy kościele kierunki świata.