To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Cieplice I
Otwórz za pomocą Map Google

Wystawiony w latach 1712–1714 zastąpił świątynię, która doszczętnie spłonęła rok przed rozpoczęciem jego budowy, a zastępowała z kolei jeszcze starszą – drewnianą. Zbudowano go bez wieży, jako że jej rolę oddano znanej nam już osobnej wieży z dzwonnicą i bramą. Jego największą ozdobę stanowi obraz w ołtarzu głównym Maria jako Królowa Niebios w otoczeniu świętych cysterskich. Dzieło, powstałe w 1687 r., pochodzi ze szkoły Michała Willmanna, nazywanego też „śląskim Rembrandtem”, jednego z najsłynniejszych malarzy epoki baroku na Śląsku. Pierwotnie obraz wisiał w kaplicy klasztoru cysters.w w Krzeszowie, gdzie można go było oglądać z bliska, dostrzegając nawet numerki przy poszczególnych świętych, których imiona można było odczytać na specjalnym spisie. Dopiero po wielkim pożarze Cieplic krzeszowski opat podarował malowidło kościołowi w Cieplicach.

 

Ciekawostka

Po północnej stronie kościoła stoi kolumna z figurą Trójcy Świętej, przy czym Duch Święty ukazany jest jako gołębica unosząca się nad kulą ziemską. Dokładnie w tym miejscu, pod lipą, która tu rosła, założyciel rodu Schaffgotschów Gotsche II Schoff w 1403 r. dokonał fundacji prepozytury na rzecz cystersów z Krzeszowa, zapoczątkowując tym samym długoletnią obecność zakonników w Cieplicach i dynamiczny rozwój uzdrowiska. Kolumnę kazał postawić Johann Anton Schaffgotsch w 305. rocznicę fundacji. Rzeźby obok kolumny są późniejsze, przypuszczalnie nawiązują do założycielskiej legendy Cieplic o książęcym polowaniu. Wszak św. Hubert to patron myśliwych, a św. Sebastian łuczników. Kolumna z kapliczką i obie rzeźby stoją na wprost wejścia do krypty grobowej rodu Schaffgotschów, znajdującej się w kościele.

 

Wyzwanie