To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec IV
Otwórz za pomocą Map Google

Znajduje się kilkadziesiąt metrów od kościoła, przy czerwonym szlaku turystycznym na południowy wschód. To bardzo stary kamienny krzyż, pochodzący z czasów średniowiecza. Wyryty na nim oszczep to informacja zostawiona dla potomnych przez wykonawcę krzyża. Oznacza, że ów zabił kogoś oszczepem i by odpokutować winę oraz pojednać się z rodziną zmarłego, musiał taki krzyż w miejscu zbrodni wystawić. Było to zgodne z ówczesnym prawem, według którego morderca miał także łożyć na utrzymanie dzieci zmarłego czy też odbyć pielgrzymkę do świętego miejsca.

 

Ciekawostka

Zwyczaj stawiania kamiennego krzyża w miejscu popełnionej zbrodni upowszechnił się w średniowieczu i oficjalnie funkcjonował od XIII do XVI w. Początkowo stawiano krzyże bez jakichkolwiek rytów, dopiero w XV i następnych stuleciach zaczęto ozdabiać je rytami narzędzi zbrodni.

 

Wyzwania