To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec IV
Otwórz za pomocą Map Google

Bukowiec to bardzo stara wieś, o której pierwsza wzmianka pojawiła się już ponad 700 lat temu. Wsie zakładane w średniowieczu na zalesionych obszarach górskich przedpola Karkonoszy kształtowano tak, że poszczególne zagrody znajdowały się po jednej lub obu stronach drogi, która przebiegała zazwyczaj dnem doliny wzdłuż rzeki lub strumienia. I tak właśnie jest choćby wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego, którym obecnie wędrujemy.

Ciekawostka

Inna nazwa wsi łańcuchowej to wieś łanowo-leśna. W takiej wsi każda zagroda budowana była na własnym łanie wykarczowanego pola, który odchodził od głównej drogi, a za polami łan przechodził w należący do tego samego gospodarza płat lasu.