To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec III
Otwórz za pomocą Map Google

Dzisiaj to tylko relikty młyńskiej zabudowy Bukowca. Przypominają jednak o ważnej roli, jaką wieś musiała niegdyś pełnić dla okolicy. Młyn wodny zapewniał wszak produkcję mąki niezbędnej w każdej śląskiej kuchni. Kiedy hrabia von Reden został właścicielem Bukowca, działały tu dwa młyny wodne, napędzane przez wody górskich potoków wypełniających kanały młynówek. Wiele lat później z mąki jednego z nich hrabina von Reden nauczyła się piec chleb. A było tak:

Czas na opowieść – Wielka Pani