To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Szklarska Poręba VII
Otwórz za pomocą Map Google

Z ostatniego przystanku wybieramy na skrzyżowaniu ul. Partyzantów. W okolicy ośrodka Halny po naszej prawej stronie, na wysokości ok. 700 m n.p.m. już w 1617 r. powstała nad potokiem Bieleń pierwsza w tej okolicy huta szkła, która dała początek powstaniu osady będącej dziś jako Biała Dolina częścią Szklarskiej Poręby. Huta działała tu do połowy XVIII w., a po jej przeniesieniu w wyższe partie gór, mieszkańcy osady zajęli się głównie tkactwem chałupniczym i pasterstwem. Sto lat później, gdy ruch turystyczny zaczął się gwałtownie rozwijać, dawne chłopskie chałupy przekształcono tu na gościnne domy, pobudowano też szereg eleganckich willi, przeznaczonych na obsługę przyjezdnych. Wiele z tych pięknych budynków widzieliśmy w drodze wędrując już ul. Żeromskiego. Teraz oglądamy je przy ul. Demokratów. Schodzimy z niej w prawo, w ul. Krasickiego, która zwęża się i odbija na lewo od ruin hotelu, a wszystko zgodnie ze wskazaniami niebieskiego szlaku turystycznego.

Ciekawostka

Wspomnianą wcześniej hutę szkła nad potokiem Bieleń założył Wolfgang Preussler, przedstawiciel znanej w Czechach rodziny, która przynajmniej od schyłku XV w. parała się hutnictwem szkła. Przybywając na Śląsk, dał on początek śląskiej gałęzi swego rodu. Założoną przez niego hutą, która była w tym czasie najbardziej znaną w Szklarskiej Porębie, kierowali po nim kolejni Preusslerowie, przy czym w 1754 r. Georg Sigmund Preussler przeniósł hutę pod granicę państwa, w głąb Gór Izerskich do osady Orle, którą odwiedzimy jeszcze z naszymi zeszytami. Inny zaś – Johann Christoph Preussler u stóp wzgórza Babiniec wybudował nową hutę szkła, która działała przez 50 lat.