To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec III
Otwórz za pomocą Map Google

Już ponad 400 lat temu stał na tym miejscu szlachecki dwór, który przez następne stulecia był przebudowywany przez kolejnych właścicieli. Dzisiejszy wygląd budowli jest m.in. zasługą Fryderyka von Redena, pruskiego ministra górnictwa, który kupił Bukowiec w 1795 r. Chcąc uczynić swoją posiadłość wygodniejszą, polecił przebudować pałac w duchu neoklasycyzmu, czyli obowiązującego wówczas stylu architektonicznego. Usunięto wtedy fosę, wieżę, całkowicie zmieniono fasadę główną. Projekt nowego pałacu wykonał architekt z Berlina prof. Friedrich Rabe.

Ciekawostka

Początkowo pałac w Bukowcu służył Fryderykowi von Redenowi wyłącznie jako letnia rezydencja. Dopiero po śmierci hrabiego w 1815 r. wdowa po nim hrabina von Reden osiadła w Bukowcu na dobre, z czasem, dzięki swemu zaangażowaniu w pomoc ubogim, zyskując sobie w Kotlinie Jeleniogórskiej miano „dobrej pani z Bukowca”.

 

Wyzwanie

Pewnego razu hrabina Fryderyka von Reden zakupiła dla najbiedniejszych w Bukowcu buty na zimę. Rysunek poniżej przedstawia pięć rzędów butów oznaczonych różnymi numerami. Spróbuj znaleźć wzór dla każdego z rzędów i wpisać odpowiedni numer w puste miejsce.