To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Staniszów I
Otwórz za pomocą Map Google

Z jego przyrodniczym bogactwem pozwala zapoznać się biegnąca od Pałacu i do niego powracająca ścieżka przyrodnicza. Gdy pod koniec XVIII w. książę Heinrich XXXVIII von Reuss rozpoczął wielką przebudowę obiektu, zajął się i zakładaniem parku. Bo park niczym otwarte dla każdego pokoje świadczył o gustach i zamożności mieszkańców Pałacu. Nadano mu charakter modnego wówczas parku angielskiego, czyli takiego, który uwzględnia naturalne walory krajobrazowe. W jego centrum znajduje się rozległa polana, ograniczona stawami i skalistym wzniesieniem, a całość płynnie przechodzi w zespół leśny, który otacza Pałac od wschodu i południa.

Ciekawostka

Miejsce to odwiedziła polska arystokratka Izabela Czartoryska, która w swym rodzinnym majątku w Puławach stworzyła pierwsze na ziemiach polskich muzeum mające po utracie przez Polskę niepodległości upamiętnić polską historię i kulturę. Gdy przybyła pod Karkonosze, miała już 70 lat i z uwagą przyglądała okolicznym założeniom pałacowo-parkowym, porównując je do ukochanych Puław.