To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec IV
Otwórz za pomocą Map Google

Natkniemy się na nią wędrując niebieskim szlakiem z Przełęczy w stronę Bukowca. Nie sposób jej przeoczyć, bo tworzą ją wielkie granitowe głazy, naturalnie ułożone w kształt bramy. Na jednym z głazów obok wyryty jest angielski napis: Kloeber’s Dwelling (domostwo Klöbera) z datą 1795. Upamiętnia on pobyt w tym roku w Bukowcu uczonego Karla Ludwiga von Klöber und Hellscheborn, który był autorem popularnej książki o historii Śląska Von Schlesien vor und seit dem Jahre 1740.

Ciekawostka

Rok 1740, który tak mocno zafrasował wspomnianego historyka Klöbera, był nader ważny w historii Śląska. Wcześniej przez wieki Śląsk podzielony był na małe piastowskie księstwa, potem pod koniec XIV w. stał się częścią Królestwa Czeskiego, a później, wraz z nim, monarchii Habsburskiej. Pod koniec 1740 r. wojska pruskiego króla Fryderyka II wkroczyły na Śląsk, a wiosną 1741 r. pokonały Habsburgów w bitwie pod Małujowicami. I była to pierwsza wygrana Prus nad armią Habsburgów. Starcie stało się podstawą mitu o niezwyciężonej pruskiej armii i sile państwa pruskiego.

 

Wyzwanie

Granit, z którego zbudowana jest Skalna Brama jest najpowszechniej występującą w Karkonoszach i ich okolicy skałą. Ma szereg zastosowań, a jednym z nich jest… sport. Zgadnij jaki? Podążaj ścieżką motocyklisty, a na pewno się dowiesz.