To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec III
Otwórz za pomocą Map Google

Po opuszczeniu lasu przed nami ścieląca się ku dołowi łąka, a za nią stawy. Kierując się czerwonym szlakiem przecinamy łąkę i wchodzimy na ścieżkę między stawami Kąpielnik a Ponurej Kapliczki. Tzw. Strumień z kaskadą na naszej drodze to jeden z cieków zasilających stawy.

Ciekawostka

By wpasować go w krajobraz romantycznego parku w Bukowcu nie tylko zbudowano na nim sztuczne kaskady z kamieni, ale i wyłożono jego dno lokalnym żwirem, a brzegi obsadzono dębami, wierzbami i olszami. Drzewa ocieniły strumień, ograniczając tym samym rozwój w nim drobnoustrojów powodujących mętnienie wody, ich korzenie zaś stały się naturalnym filtrem dodatkowo ją oczyszczającym.