To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Borowice I
Otwórz za pomocą Map Google

Zielony szlak turystyczny odwodzi nas od Doliny Jodłówki nieco na wschód i trawersuje zbocza wzniesienia Jeleniec od północy. Droga wiedzie przez świerkowy las, który na tej wysokości nie jest w Karkonoszach lasem naturalnym. Pierwotnie rosły tu głównie buki i jodły, które w wyniku bardzo intensywnego wycinania (przede wszystkim na potrzeby przemysłu szklarskiego) zostały niemal wytrzebione. Na ich miejsce wprowadzono sztuczne nasadzenia świerkowe, tworzące monokulturę leśną, czyli uprawę drzew jednego gatunku, zwykle w jednym wieku, a więc mało odporną na zanieczyszczenia środowiska i szkodniki.

Ciekawostka

W Karkonoszach mamy do czynienia z tzw. piętrami roślinnymi, czyli strefami roślinności, której charakter zmienia się wraz z: wysokością nad poziomem morza, typem podłoża geologicznego, orientacją i nachyleniem zboczy, przepływami wiatru, temperaturą, obfitością opadów, grubością pokrywy śnieżnej i występowaniem lawin. Ich usytuowanie względem wysokości pokazuje obrazek poniżej.