To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Romantyczny Bukowiec III
Otwórz za pomocą Map Google

Czerwony szlak prowadzi nas przez świerkowy las. Niestety od kilkudziesięciu lat na całym świecie obserwuje się masowe zamieranie świerkowych drzewostanów. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone, przy czym jedną z nich jest globalne ocieplenie. Świerk lubi bowiem chłodny i wilgotny klimat, na przesuszonej glebie słabnie i atakowany jest najpierw przez szkodliwe dla niego grzyby, np. opieńkę miodową, której czasem w ogóle na drzewie nie widać, zajmuje ona bowiem jego system korzeniowy. W efekcie drzewo usycha, może zostać łatwo powalone przez wiatr i chętnie zasiedlane jest przez kornika drukarza, który bardzo szybko dokonuje dzieła zniszczenia.