To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Jelenia Góra I
Otwórz za pomocą Map Google

Trudno go przy al. Wojska Polskiego nie zauważyć. W końcu wybudowano go w 1904 r. jako Dom Sztuki i Stowarzyszeń, gdzie urządzono salę widowiskową, sale restauracyjne, wystawowe i piwiarnię. A to wszystko z pieniędzy zebranych przez mieszkańców Jeleniej Góry. Siedmiu z nich przedstawiło władzom miejskim memoriał w sprawie budowy gmachu teatru i zgromadzeń, zwracając się także do jeleniogórzan, by hojnie wsparli to przedsięwzięcie. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy w ciągu trzech lat, zamiast potrzebnych 300 tysięcy marek, zebrano aż 313 tysięcy! Wykonanie projektu zlecono rzeźbiarzowi i architektowi Alfredowi Daehmelowi, który zainspirowany secesją, czyli stylem w sztuce europejskiej przełomu XIX i XX w., nadał budowli secesyjny charakter. Poznamy go po bogatej, jakby ruchliwej ornamentyce na fasadzie budynku, zdobieniach roślinnych czy krągło zakończonych oknach.

Ciekawostka

Dom Sztuki i Stowarzyszeń jako teatr z prawdziwego zdarzenia zaczął funkcjonować dopiero po II wojnie światowej. W czasie wojny przechowywano tu kostiumy z Opery Berlińskiej i wraz z dekoracjami stały się one pierwszym wyposażeniem technicznym polskiego zespołu aktorskiego. Pierwszym spektaklem, który wystawiono na deskach polskiego teatru, była Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Stefanii Domańskiej.