To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Cieplice IV
Otwórz za pomocą Map Google

Z naszego ostatniego przystanku zawracamy na ścieżkę oznaczoną biało-czerwonym kwadratem i kierujemy się na niej w lewo. Po niedługim marszu dochodzimy do ul. Krośnieńskiej. To właśnie tutaj naprzeciwko nas mieści się siedziba Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian. I chociaż do niej nie wchodzimy, jeśli spacerujemy w ciepłą porę roku, w drodze do tego miejsca minęliśmy starannie oznaczone tabliczkami uprawy. Zakład zajmuje się bowiem sprawdzaniem odmian roślin uprawnych, które dobrze rozwijają się na terenie województwa dolnośląskiego. 

Ciekawostka

Zakład jest częścią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie koło Wrocławia, czyli instytucji, która zajmuje się nie tylko sprawdzaniem, jakie odmiany roślin uprawnych najlepiej rosną na terenie województwa, ale i upowszechnia wiedzę o tych odmianach poprzez publikacje naukowe i popularno-naukowe, szkolenia rolnicze czy współpracę z innymi instytucjami zainteresowanymi uprawą ziemi. 

 

Wyzwanie