To miejsce jest częścią trasy opisanej w zeszycie:

Karpacz III
Otwórz za pomocą Map Google

Z Karpatki tą samą drogą, którą weszliśmy na szczyt, schodzimy do czerwonego szlaku turystycznego i udajemy się w prawo. Po chwili spaceru z lewej strony ujrzymy niewielki zbiornik Łomnica i ograniczającą go zaporę. Idziemy tam za wskazaniami szlaku. Prowadzi on długą na ok. 105 m koroną zapory, którą zbudowano w latach 1910-1915. Miała ona zapobiec powodzi podobnej tej, do której doszło w 1897 r., gdy wody Łomnicy wylały, powodując w miejscowości bardzo poważne zniszczenia. Utworzony w ten sposób zbiornik gromadzi nie tylko nadmiar wód opadowych, ale i rumosz skalny, czyli materiał skalny niesiony przez wzburzone wody górskiego potoku. Zapora zbudowana jest z granitowych bloków i ma pięć sklepionych po łuku przelewów. 

Ciekawostka

Rzeka Łomnica ma swoje źródła na Równi Pod Śnieżką, na wysokości ok. 1414 m n.p.m. Spływa aż do Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie wpada do Bobru. Jej długość wynosi więc ok. 21 km. Wysoko w górach spadek jej wód jest bardzo znaczący, potem, już poniżej Karpacza, mocno łagodnieje. Trudno się zatem dziwić, że gdy z końcem lipca 1897 r. w Karkonoszach miały miejsce ulewne deszcze (w nocy z 29 na 30 lipca, w ciągu dziesięciu godzin spadło 120–150 l wody na metr kwadratowy), Łomnica wraz z kilkoma innymi karkonoskimi potokami wystąpiła ze swoich brzegów. 

 

Wyzwanie

Znajdź 10 różnic między obrazkami.